Agrostav


Prejdi na obsah

Profil spoločnosti


Rozsah činností má firma Agrostav a.s. zamerané hlavne na pozemné stavby a to administratívne budovy, obchodné zariadenia, bytovú výstavbu, priemyselné závody, ocelové haly, poľnohospodárske stavby, vodohospodárske stavby, dopravné stavby a rekonštrukcie.

Máme odborníkov v oddeleniach zákazky, prípravy a realizácie stavieb. Ponúkame inžiniersku činnosť od prípravy stavby až po jej ukončenie a odovzdanie do užívania. V oblasti výstavby máme skúsených stavbyvedúcich a vedúcich remesiel.
Vykonávame stavby komplexne. Máme skúsených remeselných odborníkov s kvalitným vybavením v profesiách: zámočník, elektrikár, kúrenár, vodár, maliar-natierač, skúsených murárov a tesárov.
Vo vlastnej výrobe vyrábame vylahčené betónové tvárnice a v zámočníckej dielny oceľové konštrukcie, výrobky rôzneho druhu, výrobu betonárskej ocele - ohýbanie, strihanie aj viazanie na stavbách.Vízia organizácie:

„ Kvalita a spoľahlivosť našich produktov je predpokladom spokojnosti zákazníka a zárukou prosperity našej spoločnosti. ”
V súčasnosti predstavuje Agrostav a.s. Senica konsolidovanú stavebnú organizáciu s primeraným kapitálovým zázemím a primeranou schopnosťou rozšírenej reprodukcie, modernizácie výroby a poskytovania kvalitných a spoľahlivých produktov.
Neoddeliteľnou súčasťou vízie spoločnosti je udržiavanie pozitívneho imidžu, neustále zvyšovanie kvalifikácie riadiacich, ale i výkonných manažérov.
Rozvoj nových produktov a technológií považujeme za strategickú a rozhodujúcu
činnosť spoločnosti pre nasledujúce obdobie.

V decembri 2005 vedenie spoločnosti prevzalo Certifikát IMS, ktorý bude používaný
v interných aplikáciách v rámci organizácie podľa noriem EN ISO 9001, EN ISO 14001,OH SAS 18001Agrostav, a.s. Štefánikova 714/52, 90541 Senica tel. 034-6514421
agrostav@agrostav.sk
Desing by EDcom 2010


TOPlist

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu